เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ในฐานะบริษัทวิศวกรรมที่ให้บริการนวัตกรรมโซลูชั่นรวมถึงการออกแบบแบบมืออาชีพ และการบริการด้านวิศวกรรมสำหรับแอพพลิเคชั่นและอาคารพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูล ห้องเครือข่าย ห้องควบคุม ศูนย์บัญชาการ ห้องปฏิบัติการ ห้องสอบเทียบ รวมไปถึงอาคารอัจฉริยะ

 

Smart Solution Provider

โซลูชั่น

บริการของเรา

เรามีทีมงานให้บริการ บริการศูนย์ช่วยเหลือ ศูนย์บริการข้อมูล และบริการในและนอกสถานที่

ลูกค้าของเรา