ระบบเครือข่าย Network

ระบบเครือข่าย (Network)

ศูนย์ข้อมูลเป็นแหล่งรวมทรัพยากร (การคำนวณ, การจัดเก็บข้อมูล, เครือข่าย) ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยใช้เครือข่ายในการสื่อสาร Data Center Network (DCN) มีบทบาทสำคัญในศูนย์ข้อมูล เนื่องจากมันสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน DCNs สามารถปรับขนาดและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นับหมื่น หรือหลายแสนตัว เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบคลาวด์ ในปัจจุบันศูนย์ข้อมูลถูกจำกัดโดยเครือข่ายเชื่อมต่อโครงข่าย

สายสัญญาณ หรือ สายเคเบิล ใช้สำหรับเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์, เราเตอร์, สวิตช์และเครือข่ายพื้นที่จัดเก็บ สายเคเบิลเหล่านี้มีลักษณะเป็นพาหะหรือสื่อในการส่งผ่านข้อมูล

โครงสร้างของสายสัญญาณ หรือ สายเคเบิล เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบสายที่รองรับการใช้งานฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะสำหรับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ด้วยระบบที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งรองรับและสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเข้ามาในอนาคต

‘VICHNET’ แบรนด์ผู้นำระบบ Cable Tray ของศูนย์ข้อมูล (Data Center) และส่งออกมากกว่า 100 ประเทศ โดยมี Cable Trays ให้เลือกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น wire mesh cable tray,cable basket, fiber cable tray, cable ladder,LAN cable and patch cords และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ปัจจุบันการเดินสายไฟฟ้าของระบบอาคารหรือในศูนย์ข้อมูล(Data Center) รางเดินสายสัญญาณ(Cable Tray) หรือสายเคเบิลมักถูกใช้เพื่อรองรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนที่ใช้สำหรับการจ่ายพลังงาน, การควบคุมและการสื่อสาร รางเดินสายสัญญาณ(Cable Tray) หรือสายเคเบิลมักถูกใช้เป็นทางเลือกในการเดินสายไฟแบบเปิดหรือระบบท่อร้อยสาย และมักใช้สำหรับการจัดการสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลในการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเดินสายในอนาคต เนื่องจากสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลใหม่สามารถติดตั้งได้โดยการวางไว้ในรางเดินสาย(Cable Tray) แทนที่จะดึงสายสัญญาณ หรือสายเคเบิลผ่านท่อ