สมาร์ท คอนโซล

Smart console

Smart console เป็น console ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในด้าน Command Center, Data Center, Security ฯ ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วแม่นยำ

ซึ่ง Smart Console สามารถควบคุมระบบและดึงข้อมูลจากจุดต่างๆมาเพื่อแสดงสถานะและตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเรียกดูกล้องวงจรปิด CCTV แบบ Realtime หรือ เรียกดูสถานะการทำงานของระบบDCIM แล้วนำมาแสดงบนหน้าจอของ Smart Console โดยผ่านทาง KVM 

ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการผิดปกติ เช่น มีบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรบุกรุกเข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ อุปกรณ์ ระบบต่างๆ ที่ถูกเชื่อมต่อ ติดตั้งไว้กับระบบ Server ที่เชื่อมต่อ Smart Console เกิดความผิดปกติ จะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน Alarm ผ่าน Smart Console ได้โดยทันที โดยจะแสดงผ่านหน้าจอที่ถูกติดตั้งไว้กับ Smart Console ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว

โดยผู้ใช้งานสามารถมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของตนเองผ่านการ log in โดยการสแกนลายนิ้วมือ หรือ ใส่ User Password นอกจากนี้การ Design ของตัว Smart Console สามารถทำการปรับระดับความสูงต่ำของตัว Smart console ได้อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งานอีกด้วย