ไอพี เบท คอนโทรลเลอร์

AVCiT

แอพพลิเคชั่น

การบิน

เอวีซีไอที
มอบโซลูชันควบคุมการจราจร
ทางอากาศแบบมืออาชีพผ่านวิธี
การที่พิสูจน์แล้วและความสามารถ
ในการบำรุงรักษาเรารวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น
ระบบการจัดการข้อความการบิน(เอเอ็มเอชเอส)
และระบบเอทีซีและให้บริการบำรุงรักษา
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
เราช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบ
เอทีซี ของสนามบินตรงตามความต้อง
การที่เพิ่มขึ้นของน่านฟ้า

การขนส่ง

เอวีซีไอที ไอพี เบท เควีเอ็ม โซลูชั่น
มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ที่แข็งแกร่งในด้านการขนส่งทางบก
สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี
ล้ำสมัยที่หลากหลายซึ่งรวมถึงระบ
บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (จีไอเอช),
CAD ที่อิงตามคุณลักษณะ, เอไอ,
ระบบการจัดการเอกสาร,
เวิร์กโฟลว์และแอปพลิเคชันบนเว็บ

พลังงาน / สาธารณูปโภค

เอวีซีไอที
นำเสนอโซลูชันการสร้างภาพ
โดยรวมซึ่งช่วยให้เนื้อหาแบบ
ไดนามิกแสดงภาพรวมของกระบวนการ
(ตะแกรง, ท่อ,วาล์ว), วิดีโอสด
(กล้องวงจรปิด, กล้องมองเห็น,ช่องอากาศ),
ระบบผู้เชี่ยวชาญ,การจำลองและข้อมูลสำคัญอื่นๆ
บนจอแสดงภาพรวมขนาดใหญ่